Zespół kancelarii gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług oraz pełne zaangażowanie w każdą z prowadzonych spraw. Podstawą naszych działań jest zdobyta wiedza i doświadczenie, a także przestrzeganie zasad etycznych i tajemnicy zawodowej.

Biegła znajomość języka niemieckiego, w tym specjalistycznego języka prawniczego, pozwala na świadczenie przez kancelarię usług klientom niemieckojęzycznym oraz w sprawach transgranicznych związanych z obszarem krajów, w których językiem urzędowym jest język niemiecki.

Jesteśmy podmiotem specjalizującym się w zakresie profesjonalnej obsługi prawnej przedsiębiorstw. Świadczymy pomoc prawną w szczególności w zakresie prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych, prawa cywilnego, karnego, pracy, administracyjnego oraz sporów procesowych i postępowań przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi…